Aanvraagformulier Teamplayersproject

Wij vragen van u, als potentiele opdrachtgever, deze aanvraag Online in te vullen, ook als het een continuering van een eerdere Teamplayer opdracht betreft. Het doel van het formulier is dat we een helder beeld kunnen vormen van de inhoud van de opdracht. Op basis van binnenkomst nemen we contact met u op voor het bespreken van de opdracht. Indien blijkt dat de opdracht, na bespreking, in onvoldoende mate beantwoord aan onderstaande omschrijving stellen wij u een alternatief voor bv in de vorm van een reguliere stage.

Teamplayersopdracht:
De opdracht wordt gekenmerkt door twee niveaus namelijk; uitvoeringsgerichte opdrachten (b.v. het begeleiden van sport en beweeg activiteiten, het onderhouden van social media) en een verdiepend gerichte opdracht(en) namelijk het onderzoeken , ontwerpen, testen, implementeren en/of evalueren van nieuw beleid of het ontwikkelen van een nieuw sport en beweegprogramma.
De kracht van Teamplayers ligt in de combinatie van beide niveaus.

Algemene informatie over opdrachtgever

Onderstaand kunt u alle gegevens van de organisatie en contactpersonen invoeren.

Indien nog niet aangevraagd, ga naar https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden om een erkenning aan te vragen. Vul daarna pas dit formulier in.

Contactpersoon van het Teamplayersproject (wordt gebruikt voor alle communicatie)

Je kan maximaal 1 emailadres opgeven aangezien hier het account mee wordt aangemaakt.

Contactpersoon van de organisatie

Projectinformatie

Denk aan kleinschalig onderzoek, dagelijkse uitvoerende werkzaamheden, activiteiten met de doelgroep etc.
Dat kunnen meerdere resultaten zijn. Geef Teamplayers hiermee een stip op de horizon!
De periode van 10 maanden is voor een gemiddelde Teamplayer groep lang. Tussentijdse resultaten zijn noodzakelijk om een goed eindresultaat op te kunnen zetten.
Richtlijn inzet studenten in uren: HBO student is afhankelijk van de opleiding tussen de 280 – 340 uur, MBO student 232 uur. De Teamplayers zijn op de donderdag, we hanteren een werkdag van gemiddeld 6 uur, beschikbaar voor overleg en werkzaamheden. Uitgezonderd de momenten dat ROC Mondriaan studenten staan ingeroosterd voor een stagewerkplaats (terugkom ochtend naar de opleiding) en tentamen verplichtingen voor alle studenten. Advies aan opdrachtgever: Overleg in het sollicitatiegesprek op welke wekelijkse uren/dagdelen u de studenten graag op de werkplek ingezet wilt hebben. Wees daarbij ook duidelijk of er inzet in avonduren of het weekend wenselijk/noodzakelijk is.

Aantal gewenste studenten per opleiding

Onderstaand kunt u het aantal gewenste studenten opgeven per opleiding. Echter geldt hierbij wel een minimaal en maximaal aantal studenten per opleiding. Mocht uw project meer studenten van dezelfde opleiding nodig hebben, kunt u een extra student aanvragen.

 • Sportkunde 1 student, 2de student op aanvraag
 • HALO 2 studenten, 3de student op aanvraag
 • Sport en bewegen 1 of 2 studenten, 3de student op aanvraag
 • Voeding en Diëtetiek 1 of 2 studenten, 3de student op aanvraag
Opleiding Aantal vacatures
HBO Sportkunde
HBO HALO
MBO Lifestyle, Sport & Bewegen
HBO Voeding & Dietiek

Website Bureau-Sport.nl (https://bureau-sport.nl/Teamplayers)

Onderstaande velden komen op de website van Bureau-Sport te staan. Voor informatie over de Teamplayers projecten worden studenten verwezen naar onze website. Het is hierdoor van groot belang dat de teksten op onze website een zeer duidelijk beeld geven over het Teamplayers project binnen uw organisatie.

Vul alleen het ID van het YouTube filmpje in, niet de gehele link.

Voorwaarden van de Teamplayersopdracht

De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De begeleiding bestaat onder meer uit:

 • Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
 • Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
 • Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
 • Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
 • Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)

Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

 • Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid.
 • Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen.

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

 • Werkplek voor Teamplayers (pc’s, telefoon, internet)
 • Vergaderplek voor Teamplayers

Bijlage van bovenstaande voorwaarden:
Bijlage I Niveau aanduiding verschillende opleidingen / Bijlage II Examinering Kerntaken MBO Sport en Bewegen niv. 4 / Bijlage III Urenverantwoording Teamplayers